TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5N4Đ

  • (5)

Đón tại: sân bay Tân Sơn Nhất Tháng 12: 1,8,15,22/2019

5 Ngày 4 Đêm

sân bay Tân Sơn Nhất Tháng 12: 1,8,15,22/2019

14.990.000 VNĐ

TOUR MÙA THU: TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN- VŨ LĂNG NGUYÊN 6N5Đ

  • (5)

Đón tại: Sân Bay Tân Sơn Nhất Tháng 9: 3,5,10,12,17,19,24,26 Tháng 10: 1,3,8,15,17,22,24,29,31 Tháng 11: 5,7,12,14,19,21,26,28 Tháng 12: 3,5,10,12,17,19,24

6 Ngày 5 Đêm

Sân Bay Tân Sơn Nhất Tháng 9: 3,5,10,12,17,19,24,26 Tháng 10: 1,3,8,15,17,22,24,29,31 Tháng 11: 5,7,12,14,19,21,26,28 Tháng 12: 3,5,10,12,17,19,24

14.990.000 VNĐ

LỄ 30-4 PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - TRƯƠNG GIA GIỚI: SỮNG SỜ THỊ TRẤN NGHÌN NĂM

  • (5)

Đón tại: TPHCM - 5 ngày 4 đêm (28/04-02/05/2019)

6 Ngày 5 Đêm

TPHCM - 5 ngày 4 đêm (28/04-02/05/2019)

15.290.000 VNĐ

KHÁM PHÁ CỬU TRẠI CÂU

  • (5)

Đón tại: Sân bay Tân Sơn Nhất

5 Ngày 4 Đêm

Sân bay Tân Sơn Nhất

15.990.000 VNĐ
Xem thêm